خانه » کمپرسور پیستونی

در حال نمایش 6 نتیجه

کمپرسور باد 1000 لیتری کمپرسورسازان

قیمت اصلی ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 1000 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 7/5 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 650 لیتری کمپرسورسازان

قیمت اصلی ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 650 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور ۴ کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 500 لیتری کمپرسورسازان

قیمت اصلی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور ۵۰۰ لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور ۴ کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 350 لیتری کمپرسورسازان

قیمت اصلی ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 350 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 2/2 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 250 لیتری کمپرسورسازان

قیمت اصلی ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 250 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 1/5 کیلو وات قدرت می گیرد.

کمپرسور باد 150 لیتری کمپرسورسازان

(1)
قیمت اصلی ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 150 لیتر بر دقیقه است که تا فشار باری 10 بار قادر به فشرده کردن هوا می باشد. این کمپرسور از یک الکتروموتور 1/5 کیلو وات قدرت می گیرد.