خانه » کمپرسور اسکرو

در حال نمایش 9 نتیجه

کمپرسور اسکرو 3000 لیتری 18/5 کیلووات

قیمت اصلی ۲۶۸,۶۴۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 3 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO6 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 25 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1600   mm * 1000 * 900) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور اسکرو CZ 18.5 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 20 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 2000 لیتری 11 کیلووات

قیمت اصلی ۲۳۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 2 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO3 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 15 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1350   mm * 900 * 900) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور  CZ 11 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 17 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 1200 لیتری 7/5 کیلووات

(1)
قیمت اصلی ۲۰۲,۳۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 1200 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO2 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 7/5 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1200   mm * 750 * 750) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور CZ 7.5 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 15 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 9000 لیتری 55 کیلووات

قیمت اصلی ۶۳۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور ۹ متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO15 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 75 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1250   mm * 1250 * 1700) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور CZ 55 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 40 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 7000 لیتری 45 کیلووات

قیمت اصلی ۴,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 7 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO9 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 60 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1100   mm * 1200 * 1600) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور CZ 45 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 30 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 6000 لیتری 37 کیلووات

قیمت اصلی ۳۸۶,۹۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 6 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO9 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 50 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1600   mm * 1000 * 900) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور CZ 37 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 23 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 5000 لیتری 30 کیلووات

(1)
قیمت اصلی ۳۲۸,۸۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 5 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO9 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 40 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1600   mm * 1000 * 900) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور CZ 30 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 20 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 3600 لیتری 22 کیلووات

قیمت اصلی ۲۹۷,۹۰۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 3.6 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO6 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 30 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1600   mm * 1000 * 900) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور CZ 22 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 20 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

کمپرسور اسکرو 2500 لیتری 15 کیلووات

قیمت اصلی ۲۳۸,۶۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.

قدرت هوادهی این کمپرسور 2.5 متر مکعب در دقیقه است که تا فشار باری ۱۲ بار قادر به فشرده کرده هوا می باشد. این کمپرسور از ایرند EVO3 روتورکمپ آلمان و همچنین الکتروموتور 20 اسب بخار بهره می برد. کمپرسور به مدت ۱۲ ماه دارای گارانتی بی قید و شرط کمپرسورسازان می باشد.

طراحی این کمپرسور با ابعاد بزرگتر (1350   mm * 900 * 900) به منظور بهینه‌سازی جریان هوا در داخل کابین صورت گرفته است. این امر مزایای متعددی را به همراه دارد، از جمله: خنک کنندگی بهتر و دسترسی آسان تر به قطعات را برای تعمیر و نگهداری کمپرسور  CZ 15 اشاره نمود.

علاوه بر این سایز مخزن سپراتور بزرگتر در نظر گرفته شده است به طوری که ظرفیت روغن در مخزن سپراتور 17 لیتر می باشد این امر باعث می شود دستگاه خنک تر کار کند و از داغ شدن دستگاه جلوگیری می شود و طول عمر دستگاه به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کند.